Camí de Cavalls

Malgrat la impossibilitat d'establir el seu orígen amb total exactitud, la documentació més antiga que es conserva reflexa que el Camí de Cavalls, al llarg del segle XVIII,era utilitzat fonamentalment com un vial de traçat perimetral de tota l'illa i amb finalitat bàsicament defensives. Això permetia a les autoritats militars i governamentals la vigilància total de la costa, a la vegada que resultava ser un mitjà molt eficaç de comunicació i servei per a atalaies, bateríes i altres fortificacions.

Es creu que ja al segle XIV, el cavall era el protagonista dels sistema de defensa de l'illa, associat al Camí de Cavalls,que voreja tot el litoral. El Camí de Cavalls permet recórrer el perímetre de Menorca al complet. Són uns 200km de camí aproximadament, cosa que resulta exepcional en una illa tan petita com aquesta. El Camí de Cavalls es una ruta molt important pels menorquins, té un gran valor ecològic i mediambiental, interés científic, paisatgístic i sobretot tradicional.  

Des del 2010, el Camí de Cavalls es pot transitar íntegrament a peu. Això significa que és possible recórrer tots els trams que el composen sense impediments de principi a fi.