El clima a Menorca

El clima de Menorca és tipicament mediterrani, la temperatura mitjana és temperada, el règim de pluges estacional i coincideix l'estació seca amb la càlida de l'estiu. Les temperatures mitjanes anuals estan entre el 16 i 18ºC. El vent més fort i danyí per l'illa és el del nord: laTramuntana, que a l'hivern sovint arriba als 100 km/hora.A l'estiu acostuma a bufar la brisa tèrmica a la costa que no provoca cap mal estat de la mar.

El règimen de precipitacions es caracteritza per ser irregular, varia moltissim d'un any a un altre, fins arribar a lextrem de provocar sequeres. La major part de la pluja es concentra en pocs dies, amb precipitacions intenses o molt intenses durant la tardor i durant la resta de l'any de poca intensitat. La precipitació mitjana anual a Menorca ës de 650mm, varia d'anya l'altre segons les àrees.